test_solar4.png

Alenka Jurjec at HERMI, D.O.O.

http://www.hermi.si

Bilateral Meetings

  • 10.04.2013 Sreda (10:00 - 13:00)
  • 10.04.2013 Sreda (15:00 - 17:00)
  • 11.04.2013 Četvrtak (10:00 - 13:00)
  • 11.04.2013 Četvrtak (15:00 - 17:00)

Program proizvoda preduzeća Hermi je plod sopstvenog razvojnog angažovanja i neprestanog stručnog usavršavanja. Hermi je prvo preduzeće u Sloveniji i prvo preduzeće
na području bivše Jugoslavije koje se sveobuhvatno bavi zaštitom od udara i posledica groma. Sa dugoročnom vizijom koja je usmerena prema klijentima i poslovnim partnerima,
preduzeće strateški razvija inovativnu ponudu koju odlikuje prilagodljivost i svestrana primenljivost proizvoda.

Delatnost preduzeća:
- proizvodnja, prodaja i montaža GROMOBRANSKE OPREME pod sopstvenom robnom markom HERMI
- stručno savetovanje o načinu zaštite od groma
- proizvodnja, prodaja i montaža PRENAPONSKE ZAŠTITE pod sopstvenom robnom markom HERMI
- proizvodnja, prodaja KONSTRUKCIJA ZA SOLARNE PANELE pod sopstvenom robnom markom LENX
- proizvodnja, prodaja KABELSKIH POLICA pod sopstvenom robnom markom LENX
- Solarni sistemi – Zaštita od groma

Program proizvoda i robna marka Hermi zaštićeni su. Svi proizvodi proizvedeni su u skladu sa Evropskim, međunarodnim i nacionalnim standardima. Uspešno su prošli testiranja i dobili sve potrebne međunarodne sertifikate, između ostalog IEC 62305, EN 50164.

Konkurentske prednosti
- neprimetni gromobrani - niski, tipski nosači koji su prilagođeni svim vrstama krovnih pokrivača
- izuzetna prilagodljivost - kreativno prilagođavanje gromobranske opreme arhitekturi objekta
- kvalitet materijala - gromobrani od kvalitetnih materijala: nerđajući čelik, bakar i aluminijum
- garancija sigurnosti - gromobrani obezbeđuju najvišu sigurnost od povreda prilikom udara groma
- ekološka rešenja - gromobrani su ekološki besprekorni


HERMI, d.o.o.,
Trnoveljska cesta 15,
3000 Celje, Slovenija
Tel.: +386 3 426 06 40
Fax: +386 3 426 06 45
E-mail: info@hermi.si
http://www.hermi.si

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI d.o.o.,
Hemingvejeva 17,
11080 Zemun, Srbija
Tel.: +381 11 316 04 85
Fax: +381 11 316 04 85
E-mail: info@hermi.co.rs
http://www.hermi.co.rs

HERMI d.o.o.,
Sesvetska 100
10360 Sesvete, Hrvatska
Tel: +385 1 20 14 926
Fax: +386 1 20 14 928
E-mail: info@hermi.hr
http://www.hermi.hr

HERMI d.o.o.
Lužansko polje 7
Ilidža, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 637 082
Fax: +387 33 638 082
E-mail: info@hermi.ba
http://www.hermi.ba

REPREZENTANŢA HERMI ROMÂNIA,
Str. Alexandru Puskin, nr. 10,
Sector 1, Bucharest - ROMANIA, RO-011996
Tel: +40 (0)21 300 2786
Fax: +40 (0)372 874 610
e-mail: hermi.romania@hermi.si
http://www.hermi.si


Solarni sistemi – Zaštita od groma?
Pri postavljanju solarnih sistema uvek se pojavi pitanje o zaštiti od groma. Kako, gde, zašto i da li uopšte raditi sistem zaštite od groma?
Solarni sistem služi za proizvodnju električne energije pomoću sunca. Moduli, koji pretvaraju sunčevu u električnu energiju, obično se postavljaju na krovove objekata. Zbog svoje lokacije često su izloženi udarima groma. O zaštiti od udara groma treba razmisliti i zbog toga jer njihova izloženost i pre svega investiciona vrednost nisu zanemarive.
Udar groma je električno pražnjenje. Tom prilikom proteku jake električne struje, i do 200 kA. Zavisno od mesta udara groma razlikujmo neposredne-direktne i posredne-indirektne udare groma. I jedni i drugi mogu prouzrokovati štete na solarnom sistemu.

Country: Slovenia

Organization Type:

Organization Size: 26-50

Founding Year: 2002